Tartalomjegyzék:


1.1. Legendák
A Kávé története Számos feltételezés létezik a kávé eredetével kapcsolatosan. Az egyik legenda egy kecskepásztorhoz kötődik. Egy másik legenda szerint Gábriel arkangyal adta a kávét Mohamednek. Egy harmadik történet szerint egy száműzött szufi bölcs talált rá a kávécserjére, melynek gyümölcse megmentette őt és tanítványait az éhhaláltól.

E legendák közül természetesen egyik sem bizonyított. Valószínűsíthetően a kávéital elterjedése folyamán jöttek létre, elősegítve az új itallal való megbarátkozást.

Már a korabeli arab történetírók is tisztában voltak vele, hogy a kávé eredetéről való tudásuk csupán a tizenötödik század közepéig nyúlik vissza, korábbról semmilyen történelmileg hiteles, megbízható írott információ nincs. Ennek köszönhető a kávé eredetét taglaló legendák népszerűsége, elterjedtsége.

Káldi, a kecskepásztor legendája, amit a tizenhetedik századi európai írók oly szívesen idéznek, bizonytalan eredetű. Legyen bár arab, vagy nyugati eredetű, az biztos, hogy a kávéról író araboktól nem maradt ránk egy ilyen fajta történet sem. Salamon és Gábriel arkangyal legendája Abu al-Tayyib-tól származik.

A legendák mögött van két olyan biztos pont, amelyet tényként kezelhetünk. Először is a kávéfogyasztás majdnem mindig Jemenig követhető vissza. Másodszor, a történetek legtöbbjében szerepel egy vagy több férfi, aki, akik valamely misztikus szufi rend tagjai, melyben az istentiszteletek eszközeként a kávé hamar fontos szerephez jutott.