Tartalomjegyzék:


1.4. A kávé elterjedése
A kávé története A forró italt az 1410-es évektől fogyasztották az Adeni-öböl, illetve a Vörös-tenger túlsó partján, Adenben, Mekkában és Kairóban. A kávéivás szokása a XVI. század végére az egész arab világban elterjedt, bár csak a felső társadalmi rétegek engedhették meg maguknak, hiszen a kávé még ritka és igen drága élvezeti cikk volt ekkor.

Konstantinápolyban már az 1550-es években szokássá vált a kávéivás. A kávéházak működését, összeesküvésektől félve Szulejmán szultán 1542-től többször igyekezett korlátozni. A tilalmak azonban nem voltak hosszú életűek, és a török birodalom 1730-ban állami monopóliummá tette a kávé árusítását.

A 16-17. században a hajós népek kereskedői a cukor, dohány, kakaó, fűszerek mellet, a kávét is egyre nagyobb tételben szállították. Örmény és görög kereskedők szállították a kávét Velencén keresztül Olaszországba. Franciaországba a Napkirály idején a török követ, Szolimán aga vitte, és fogyasztása hamar kedveltté vált.

A tengeri kereskedelem központja egy idő után Amsterdamba került, így az 1600-es évektől északnyugatról délkelet felé is terjedt a kávéivás szokása. Észak-és Nyugat Európában előbb az otthoni fogyasztás volt a jellemző, főleg a gazdagabb családoknál. Az arab, balkáni, dél-francia területeken a főleg szegényebb néprétegek látogatta kávéházak terjedtek el.

1650 után egymás után nyíltak meg kávéházak Európa nagyobb városaiban. Magyarországon feltehetőleg a törökök 150 éves uralma alatt ismerték meg a kávét. A kávé szót Zrínyi Miklós írja le először a Szigeti Veszedelem 3. énekében:

"Egymás közt sok dologról beszélgetének.
Káuét kicsin finchából hörpölgetének…"


Nagyobb mértékben való fogyasztása azonban csak Buda visszafoglalása után terjedt el. Az első kávéházak a XVIII. század első felében nyíltak meg.

A cikket a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum munkatársa, Perényi Ágnes írta.

A Múzeum budai várnegyedben, az egykori Fortuna fogadó patinás épületében működik alapítása, 1966 óta. Gyűjti, tudományosan feldolgozza és bemutatja a hazai kereskedelem, vendéglátás és az idegenforgalom történeti emlékeit. Őrzi és ápolja hagyományait, gyűjtőköre országos. Fontos feladata a szakmai műemlékvédelem. Szakkönyvtára az ismeretszerzés szolgálatában áll.

Jelenleg megtekinthet kiállítások:

  • A magyar kereskedelem a XX. század első felében
    (2004-01-01 - 2005-12-31)
  • Vendégváró Budapest
    (2004-01-01 - 2005-12-31)

    Cím: Budapest I. Fortuna u. 4.


  • Szatmári Nóri