Tartalomjegyzék:


2.1.2. Magyarország és a kávé
Magyarország feladata a Kárpát-medence felekezeteinek, népeinek és kultúráinak az összebékítése. Magyarország, mint a Kárpát-medence kultúrateremtő állama, mindig a sokféleségből építkezett. Mindig sok részletből, összetevőből kellett összeraknia az egészet, mely összetevők magasabb szinten hoztak létre egységet.

A magyarok képesek voltak az évszázadokon keresztül, mind a mai napig folyamatosan érkező népek, nemzetiségek kultúrájának megértésére és integrálására. Így az itt élő népek nem olvasztótégelyben, hanem egy organikus, élő szervezetben váltak eggyé.

Ez a nép így teremtett a földrajzi területből kedves tájat, a helységekből otthont, birodalmak peremvidékéből államot. Így a legnagyobb veszély, ami az országot fenyegette, a folyamatos külső katonai, politikai, kulturális támadások, valójában megerősítette Magyarországot.

A mediterrán, napfényben oldott Dél, a kultiváltságáról, eredményközpontúságáról ismert Nyugat, a folyton álmodó, mindig csak félig éber Észak, a végtelenben élő, ugyanakkor befelé forduló, zárkózott Kelet és a kifinomult civilizációjú Erdély alkotta a történelmi Magyarországot.

A mai Magyarország területe kisebb, de feladata ugyanaz: a Kárpát-medence népeinek, felekezeteinek, kultúráinak összebékítése.

A magyarországi kávékultúra ennek megfelelően több forrásból merít. A török uralom alatt már jelen volt, de nem volt meghatározó a kávéfogyasztás. Valós hatása az ugyanezt a kávéiskolát közvetítő keleti kereskedő népek (örmények, rácok, zsidók, görögök) ténykedésének volt.

A bécsi iskola elterjedésének egyrészt a birodalmi központ kulturális kisugárzása volt az oka.

Másrészt az, hogy Bécs kapcsolódási pontot jelentett Nyugat-Európa irányába. Az olasz kávékultúra az 1930-as évektől, az eszpresszó kávégépek megjelenésével fejtett ki erőteljes hatást Magyarországra.

A legújabb technológia a megváltozott életvitelnek megfelelő üzlettípust hozott magával. Az apró, mindig zsúfolt és mozgalmas eszpresszók, kávébárok az olaszok délies vérmérsékletéből is elhoztak valamit.

A magyar kávés vendéglátó üzletek sokszínűsége ugyanazt az üzenetet rejti. Ebben a kultúrkörben, Magyarországon rendkívül fontos szerephez jutnak ezek a helyek.


Nem csak emberek és a társadalom csoportjainak találkozóhelyei lehetnek, de nyelvek, nemzetek és kultúrák találhatják itt meg a közös hangot.