Interú a Zrínyivel 2005.02.21. | Zacc
A megszálló seregek sok szép dolgot hagytak ránk, bennszülöttekre. A Vörös Hadsereg príma laktanyáiból kiváló lakótelepeket alakíthatunk ki. A Habsburgok ránkhagyományozta Citadella végül is nem csúnya – elfért rá egy gigantikus sörnyitó. A fránya töröknek meg a kávét köszönhetjük.

Minden bizonnyal a törökök ittak először kávét Magyarországon. Semmi különös nincs abban, hogy a fekete leves mégsem vált népszerűvé a 150 éves hódoltság alatt. Mi, magyarok egészen Buda visszafoglalásáig nem lettünk nagy kávéivók.

A Kávéházak.hu kíváncsi volt, hogy egyáltalán mikor is került a honi köztudatba a kávé. A törökkor nagy ismerőjével, a bátor törökverővel, Zrínyi Miklóssal készítettünk telefonos interjút, aki szépen, remek rímekbe szedve elmesélte, hogy anno miként kávézott a derék Mehmet pasa és a siklósi Szkender. Zrínyi kérdésünkre azt is elmondta, hogy a "kaué" szó első említését ő követte el. De álljon itt az interjú egy részlete.

Pars tertia
(Harmadik ének)

Kávéházak.hu: Kezdjük talán azzal, hogy miért jöttek ide a törökök egyáltalán? Erről tud valamit?

Zrínyi Miklós (ZM), törökszakértő :
2.
Szulimán Egerre veté gondolatját,
Hogy annak el-kidöntse erős bástyáját,
De hamar az Isten térité tanácsát,
Hamar megforditá Szigetre haragját.

Kávéházak.hu: És hogy jön Mehmet a képbe?

ZM:
8.
Császár Mehmet Gujlirgi bassának adá
Bosznát, hogy siessen oda, parancsolá;
És hogy arra szorgalmatos gondja volna,
Valami kárt keresztyén ott ne csinálna.
9.
Kétezer lovassal Mehmet megindula;
Nem sok nap mulva érkezék Siklós alá,
Ottan az szép mezőn táborát szállitá,
Maga szép sátorát ottan felvonyatá.

Kávéházak.hu: Ha jól tudjuk, Siklóson lakott akkoriban Szkender. Találkoztak?

ZM:
10.
Siklósi Szkender bék hozzá mene gyorsan,
Mehmetnek köszöne, s így szóllá okossan:
"Uram, tetszik nékem ez csudálatossan,
Nem veszed eszedben, hon szállottál mostan.
11.
Vagy azt tudod-é, légy békeséges helyen,
Ellenség nélkül való szép török földön?
Nem vagyunk immár drinápoli mezőben,
De kaur kardjának kitettetett helyen.

Kávéházak.hu: És miről tanácskoztak? Mit mondott Szeknder Mehmetnek?

ZM:
12.
Az keresztény várak nem oly messze vannak;
Higgyed, Szigetvárban éh farkasok laknak,
Csaknem éjjel nappal ezt az mezőt járják,
Még az hóstádban is mieink nem laknak.
13.
Te jüvetelednek már régen hire van,
Itten szállásod is pór előtt nyilván van,
Mellyet ha meghallott szigeti okos bán,
Fejemet kötöm én, hogy régen lesben van.
16.
Az szent Mahometért, kérlek uram téged,
Magadat te itten ne szerencséltessed;
Hanem inkább én tanácsomat kövessed,
És az keritésben táborodat vigyed."

Kávéházak.hu: Ha információink helyesek, akkor ez a török Mehmet később csúnyán megjárta. Miért?

ZM:
19.
Mehmet az keresztényt nem esmeri vala,
Mert ő nevelkedék mindenkor udvarban,
És ő hiszen vala bolond Alkoránban,
Egy török hogy megöl négy keresztént harcban.
20.
Azért az Szkendernek nem sokat hisz vala;
Mosolyogva magában, ily választ ada:
"Köszönöm tanácsodat, Szkender Alboda,
De megbocsásd, táborom helyét nem váltja.

Kávéházak.hu: Önök találkoztak a tragédia előtt? Egyáltalán, milyen véleménnyel volt önről Mehmet pasa?

ZM:
23.
De az mely Zriniről beszéllesz énnékem,
Még nagy Sztambolban is jött hire fülemben.
Ur Isten, ha nékem lenne oly szerecsém,
Hogy ez mezőn véle megesmerkedhetném!

Kávéházak.hu: Amint látom, önök elég jóban voltak. (az élelmesek nyílván észrevették, hogy riporterünk és Zrínyi Miklós e ponton sajnos elbeszéltek egymás mellett. Ez a Zrínyi természetesen nem az a Zrínyi). Elmondta esetleg, hogy miről volt szó még Szkenderrel?

ZM:
26.
Szkender, ha akarod, ketten eggyütt háljunk,

Kávéházak.hu: Ez persze baráti gesztus volt akkoriban, pusztán azt jelenti, hogy együtt töltötték az időt - ne gondoljunk semmi rosszra. Nyílván kávét is ekkor ittak.

ZM:

Meleg kávé mellett agg szót kovácsoljunk,
Osztán mi virattig mind bizvást aluggyunk,
Mert tudom bizonnyal, kaurt mi nem látunk."

27.
Szkender igy felele: "Bátor itt maradok
Éjfélig, uram, körülötted udvarlok,
És azután osztán várban beballagok,
Néked nyugodalmas écakát kivánok."

Kávéházak.hu: És végül azt még megtudhatjuk, hogy miként kávéztak akkoriban?

ZM:
28.
Igy beszélnek ketten; azonban egy legény
Aranyos bőr-zofrát földre leteritvén,
Két szép bársony vánkost az zofra mellé tén,
Szerecsen tésztával sátort megfüstölvén.
29.
Vánkosokra ketten ottan leülének,
Egymást közt sok dologrol beszélgetének,
Kávét kicsin fincsánbol hörpörgetének,
Osztán az után vacsorát is evének.

Kávéházak.hu: Zrínyi Miklós, köszönjük az interjút.

ZM: Igazán nincs mit.


Már több, mint egy hónapja nyitott a Bloom Coffee, mely nem feltétlen a könnyű
megtalálhatóságáról, méginkább a finom süteményeiről, ízléses interiőrjéről és kávéitalairól
ragadhatja meg a kávészeretők figyelmét.
Café Budapest
Habár sokáig csak vendégkávé volt itthon a Per Nordby, addig a By Beansben nyitása óta már állandó az őrlőben. A kávépörkölő tulajdonosa nem először járt Magyarországon, azonban most nem üres kézzel érkezett.
Koffein
Hatalmas terek, izgalmas ételek, fagyasztott különlegességek. Ezek mind azok a kifejezések, amelyek a Flow Specialty Coffee Bar & Bistro kapcsán eszünkbe juthatnak.
Blog írások