Ősköltemény – Akik lelimonádézták a kávét 2005.03.07. | Régi pesti kávéházak
A magyarok kávézására vonatkozó legelső irodalmi szövegek mindegyike jóval későbbi, mint a legutóbb bemutatott, közismert Zrínyi-idézet. Érdekes módon – különféle megfontolásokból – többnyire a kávéivás ellen szólnak – "Kávézás" Anno Saly Noémi tollából.

Ezen nem is csodálkozhatunk: a kávé a 18. században részben továbbra is a Balkán felől, török, bolgár, görög kereskedők kezén keresztül érkezik Erdélybe és Magyarországra, ám fogyasztásának divatja nem keleti, hanem nyugati hatásra harapózik el. (Ezt mutatják a kávézás kellékei is: porcelán csészék és kannák váltják föl a török rézibrikeket és -findzsákat.)

Érdekes megjegyeznünk, hogy nyugati divat ide vagy oda, a kávékészítés technikája továbbra is a déli, török és olasz hagyományt követi. A magyarok szemében a mai napig csak a jó kis sűrű, erős, zamatos fekete az "igazi" kávé, nem pedig az a híg lötty, amelyet dédanyáink "Blümchenkafénak", "virágocska-kávénak" neveztek, mivelhogy átlátszott rajta a csésze virágmintája.

Orczy Lőrinc – részben Voltaire nyomdokain – etikai felhangokkal, a gyarmatosítás, a rabszolgatartás ellen is szót emelve elmélkedik a luxuscikkek, köztük a kávé európai fogyasztásáról. Az 1700-as évek végén járunk – íme a Barátságos beszéde egy úrnak a káplánjával című vers három szakasza:


A’ fekete ital, kit hörpölsz kényesen,
Thea Chocoláda, kit iszol édesen,
Honnan valók? nem de veszed ezt kedvesen,
Tsodálod csészéit, mind festék rendesen.
[…]
Ugy van, de tudnod kell, hogy ezen tsemegét
Arabia’ szélin szedik,’ s az edényét
Chynnában készítik, ’s annak a tserepét
Ezer kéz formálja, úgy éri festékét.

’S ezt előbb agyagból kerékben formálták,
Kenték, simították, kementzébenn tolták,
Onnan ki, másban be, perkelék, piríták,
El adták, meg vették, be rakták, le hozták.Barcsay Ábrahám kis remeke, A kávéra (1782) egyenest a bölcs "iszonyodását" festi, amikor az európai fényűzésért szenvedőkre gondol:

Rab szerecsen véres veríték-gyümölcse,
melyet, hogy ládáját arannyal megtöltse,
Fösvény Anglus elküld messze nemzeteknek,
Nádméz! Mennyi kincsét olvasztod ezeknek.
Hát te, rég csak Mokka táján termett kis bab,
Mennyit szenved érted Nyúgoton is a rab,
A bölcs iszonyodik, látván, egy csészéből
Mint hörpöl ő is részt Anglusok bünéből.

Baróti Szabó Dávid kassai paptanárságának idején, 1786-ban kelt, epés költeménye Egynémely kisasszonyról fest borús képet, amelyet a kávéivás kárhozatos szokásának fölemlegetése is pontosít egy ecsetvonás erejéig. A nyafka, lusta, kényes kis perszóna


Tíz óráig hever; s mikoron felocsódik, imígyen
Kezdi: Tejes kávét! – Kész vagy-e Panna, vele? –
Azt megiván kikel a pelyhból; kendőzik; előtte
A sok bóbita, gyöngy, pántlika, csipke, kenet.


Szüntelen rosszallás csendül Gvadányi József falusi nótáriusának 1790-es pest-budai élménybeszámolójából is. A kávézó pestiek egyike maró gúnnyal ábrázolt ficsúr, aki ekképpen kérkedik:


A’ mi kezembe van: neve csokoládé,
ha gyomrom meggyengűl, ebből eszem: ládd-é!
Ollykor fröstökömön a’ téjfeles kávé,
A’ nagy melegekben enyhít lemonádé.

A "téjfeles" kávén persze tejszínest kell értenünk, ami pedig a "lemonádét" illeti, ne feledjük, hogy a citrom 1790-ben még nem tartozott a piaci kofák közkeletű portékái közé…


Gerlachfalvy Réka


Már több, mint egy hónapja nyitott a Bloom Coffee, mely nem feltétlen a könnyű
megtalálhatóságáról, méginkább a finom süteményeiről, ízléses interiőrjéről és kávéitalairól
ragadhatja meg a kávészeretők figyelmét.
Café Budapest
Habár sokáig csak vendégkávé volt itthon a Per Nordby, addig a By Beansben nyitása óta már állandó az őrlőben. A kávépörkölő tulajdonosa nem először járt Magyarországon, azonban most nem üres kézzel érkezett.
Koffein
Hatalmas terek, izgalmas ételek, fagyasztott különlegességek. Ezek mind azok a kifejezések, amelyek a Flow Specialty Coffee Bar & Bistro kapcsán eszünkbe juthatnak.
Blog írások