2008.06.16.

A KÉK Fesztivál hivatalos Barista versenyszabályzata

KÁVÉ ÉS KOKTÉLFESZTIVÁL Barista verseny


A versenyen díjazásban részesül:

- a legjobb espressót készítő barista
- a legjobb cappuccinót készítő barista
- a legjobb kreatív italt készítő barista
- az összetettben legjobbnak ítélt barista (Kávé És Koktélfesztivál Barista verseny Bajnoka)

A versenyre nevezhet
A versenyre nevezhet bármely természetes személy önállóan, vagy bármely kávémárka, eszközforgalmazó,
esetleg vendéglátó egység nevében.
A versenyre nemzetiségi hovatartozás nélkül bárki jelentkezhet, a magyar állampolgárság nem feltétel
A jelentkezés díjmentes.

Jelentkezés módja
A jelentkezés történhet e-mail-en és postai úton keresztül.
A jelentkezési lap letölthet a www.kekfesztival.hu weboldalról.

A jelentkezés határideje 2008. június 30.
A jelentkezést követően a jelentkezőt e-mailben, vagy postán tájékoztatjuk a regisztrációról.
A sorrendet a helyszínen a verseny rajtja előtt sorsoljuk ki.

A verseny menete
A versenyre jelentkezett résztvevőknek a közzétett versenybeosztásban feltüntetett kezdési időpontjuk előtt
egy órával a helyszínen regisztrálniuk kell. A regisztrációkor fényképes igazolvánnyal kell személyazonosságukat igazolni, hogy megegyeznek a jelentkezővel.
A versenyzőknek a verseny megkezdése előtt 15 perc áll rendelkezésükre, hogy a szükséges elkészületeket elvégezzék, eszközeiket és a szükséges alapanyagokat a verseny megkezdésére
alkalmassá tegyék.
A versenyfeladatok elvégzésére rendelkezésre álló idő 15 perc.
A versenyfeladatok befejezése után a versenyznek 15 perc áll rendelkezésére, hogy a munkaterületről eszközeit és alapanyagait elpakolja, és a munkaterületet tisztán átadja.

Versenyfeladatok:
• A versenyző által felvonultatott kávé-kávékeverék bemutatása. A bemutatás során kitérni a jellemző
íz és aroma tulajdonságokra. (Az espresso ital érzékszervi vizsgálatánál a zsűri értékeli, hogy a versenyző által ismertetett jellemzők, valóban fellelhetők-e az italban.
• A versenyzőknek négy csésze espressót kell a zsűri részére elkészíteni és szervírozni.
• A versenyzőknek négy csésze cappuccinót kell a zsűri részére elkészíteni és szervírozni.
• A versenyzőknek négy kreatív kávéitalt kell a zsűri részére elkészíteni és szervírozni. (az ital alkoholtartalmú összetevőt is tartalmazhat, maximum 2 cl. mennyiségben, azonban a kávé dominanciájának meg kell maradnia)
Az egy kategóriába tartozó italokat egyszerre kell szervírozni.

Az idő
A rendelkezésre álló versenyidő 15 perc. A versenyző kézfelemeléssel jelzi, hogy a kezdésre felkészült és a
technikai zsűri jelzésére kezdheti meg a munkát.
A versenyidő mérése az utolsó ital felszolgálását követen, a versenyző jelzésére fejeződik be.
Amennyiben a versenyző a rendelkezésére álló időt túllépi, másodpercenként 1 pontlevonással sújtjuk.
Amennyiben a versenyző a rendelkezésére álló időt 60 másodperccel túllépi a versenyből értékelés nélkül kizárjuk.
Mindezen túl a versenyzőnek az italkészítésben teljes szabadsága van. Bármilyen alapanyagot felhasználhat. Javasolt, hogy az ital nagyobbrészt a helyszínen készüljön, de egyes alapanyagok
elkészíthetk a verseny előtt. A saját ital alapanyagait a versenyzőknek kell biztosítaniuk.

Szervírozás
A versenyző a felszolgálást a zsűri asztalánál helyet foglaló négyfős zsűrinek kell felszolgálja.
A zsűri asztalának folyamatos tisztántartásáról a versenyzőnek nem kell gondoskodni, azt a szervezők
biztosítják.

Tárgyi feltételek
A versenyen a szervezők az alábbi eszközöket biztosítják
• Espresso gépet
• Kávéőrlőt
• Szemetest
• Munkaterületet
• Segédasztalt
• Tejet

A versenyre a versenyzőnek a következőket kell hoznia
• A kávét
• Cukrot
• A munkájához szükséges anyagokat és eszközöket (tömörítő, tejhabosító, kiöntők, bárkanál, shaker,
topping, szirupok, blender…)
• Csészék, poharak
• Vizespoharak
• Törlő és felszolgáló kendők, szalvéták
• Tálcák
• A versenyző előzetes jelzés esetén saját kávéőrlőt hozhat

A verseny menete
A verseny helyszíne a MILLENÁRIS Park rendezvény színpada.
A színpadon kerülnek kialakításra a munkaterületek. A versenyzők sorrendje a verseny megkezdése előtt egy órával, a színpadon kerül lebonyolításra sorsolással.

A verseny folyamata
A versenyzők háromszor húsz perc tartamban vesznek részt a versenyben.

 • Az első 15 percben elkészítik munkaterületüket. Az előkészületet a zsűri nem értékeli.
 • A második 15 percben kerül sor a versenygyakorlat bemutatására. Ebben a ciklusban végzett mindennemű munkaművelet és kommunikáció, értékelésre kerül.
 • A harmadik 15 perces ciklusban kell a versenyzőnek a munkaterületről elpakolnia és gondoskodni annak
  tisztaságáról. Amennyiben a munkaterületet a versenyző nem megfelelő állapotban adja át a technikai zsűrinek 5 pont levonással sújtjuk.
  A versenyző a technikai zsűri jelzésére foglalhatja és hagyhatja el a munkaterületet. A versenyzőnek a verseny helyszínén kell tartózkodnia szereplése előtt 30 perccel.
  Segítő személyzetet (pakoláshoz) előzetes jelzés alapján biztosítanak a szervezők.

  Espresso kávégép
  A szervezők biztosítják a kávégépeket, melyek mindegyike azonos, a standardoknak megfelelő beállításokkal üzemel. Műszaki segítségkérés esetén a technikusi személyzet biztosított. A kávégépeken a versenyző semmilyen műszaki változtatást nem végezhet. Amennyiben ezt mégis megteszi a versenyből
  azonnal kizárásra kerül. ( Espresso gép típusa: La Scala Eroica 2 Gr. Levetta. Kettő karos klasszikus (csapos) E61-es fejjel szerelt)
  Az előkészületek
  A technikai zsűri jelére kezdheti meg a versenyző az elkészületeket. 15 perc után felkérik, hogy lépjen el a
  munkaterülettől. A versenyző innentől kezdve a hivatalos felkonferálásáig nem dolgozhat. Amennyiben ezzel
  ellentétesen cselekszik, a zsűri azonnal kizárja a további vetélkedésből.

  A verseny értékelendő része
  A narrátor bemutatja a versenyzőt, majd megkérdezi a zsűrit, hogy készen állnak-e a versenyző munkájának megtekintésére? A versenyző kézfelemeléssel jelzi, hogy készen áll a kezdésre.
  Az értékelend termékkészítés és eladás a versenyző kar felemelésére fejeződik be. Az versenyző záró jelzése után a zsűri tagjai véglegesítik az értékelő lapjukat, aláírással hitelesítik, majd
  átadják a vezető bírónak.

  Az elpakolás
  A versenyzőnek a munkaterületet az átvételkori állapotnak megfelelően kell átadnia a technikai zsűrinek.
  Amennyiben a munkaterületet a versenyző nem megfelelő állapotban adja át a technikai zsűrinek 5 pont levonással sújtjuk.
  A következő versenyző a technikai zsűri jelzéséig a színpad mellett várakozik.

  Az értékelés
  A verseny zsűrije a WBC (Barista Világbajnokság) Bírói bizottsága által kidolgozott értékelési sztenderdeket használják.

  Vezető bíró
  Egy vezető bíró van, akinek a versenyt illetően a legnagyobb felelőssége és vétójoga van. Személyét a szervezők jelölik ki.

  A vezető bíró felelőssége:
 • A verseny teljes egészének szabályos lefolytatása.
 • Az értékelés a versenyszabályzatban írtak szerint történjen.
 • Minden bíró megfelelen töltse ki az értékelőlapot.
 • A verseny lebonyolításakor jelenlévő segítők irányítása.
 • A versenyzőknek legyen elégséges tere a munkához.
 • A média résztvevői ne zavarják a versenyzőket, sem a bírókat.
 • A vezető bíró külön értékelőlapot tölt ki, értékelve a versenyzőt és a zsűritagokat is.
 • A vezető bíró megkóstolja a készített italokat az érzékszervi bírálat után.
 • A versenyző és a bírók munkáját köteles egyszerűsíteni.
 • Kritikus esetben dönt.
 • A versenyző a verseny után megkapja az értékelőlapokat.

  Technikai bírók
  Két technikai bíró lesz jelen a versenyző mellett az italkészítés időszakában.
  A következő szempontok szerint értékelik a versenyző munkáját:
  • Higiéné, munkaterület tisztasága – az eszközök, kiegészítők megléte, stb.
  • A kávéőrlő használata
  • A versenyző kávéismerete
  • Helyes őrlés, adagolás, tömörítés
  • Az extrakció
  • Tejhabosítás
  • A cappuccino és a saját ital espresso alapjának vizuális jellemzői.
  • A verseny vége – A munkaterület tisztaságának az értékelése.
  A technikai bírók által adott pontok számát átlagolva mind a négy kóstoló biró pontozólapjára fel kell vezetni.

  Kóstoló bírók
  Három plusz három kóstoló bíró foglal helyet a barista munkaterületétől távolabb, a kóstoló asztalnál.
  Mindegyikük értékeli az általa kapott italokat.
  Egy-egy italt négy kóstoló zsűri pontoz. A négy kóstoló zsűritagból három állandó, ők az összes kiírás szerinti terméket pontozzák. A negyedik kóstoló zsűri személye az espresso, a cappuccino és a kreatív ital esetében változik. Ezen zsűritagokat az egyes kupakiírásoknak megfelelően a szponzor delegálja.
  A kóstoló bírók a következő szempontok szerint értékelnek:
  • A versenyző kommunikációs képességei
  • Az elmondottak és az elkészített ital közötti párhuzam
  • Az italok vizuális jellemzői
  • A felszolgálás (WBC sztenderdek szerint)
  • Az espresso minősége
  • A felszolgált italok ízminősége
  • A felszolgált italok hőmérséklete.
  • A saját italhoz felhasznált alapanyagok
  • Az italok íz harmóniája
  • Kreativitás és figyelem

  További résztvevők, segítők
  Jelen lehetnek még a szervezők kérésére segítők, időmérők, asszisztensek. Személyükről és az ellátandó
  feladatokról a szervezők döntenek. Közülük lehetőleg minél kevesebb legyen jelen a versenyző területén.
  A narrátor felel a szóban elhangzottakért a verseny ideje alatt. A vezető bíróval és a technikai zsűrivel
  dolgozik együtt. Amennyiben a versenyzővel erről korábban egyeztetett, a versenyzőt meginterjúvolja az italkészítés időszaka alatt. Felelős minden versenyző korrekt bemutatásáért a verseny előtt és az egyes versenyzők felkonferálásakor is.

  A verseny munkaállásai
  Minden munkaálláson található:
  • 1 espresso kávégép
  • 1 őrlő (a versenyző hozhatja a sajátját)
  • 1 zaccfiók
  • 1 hulladéktároló
  • 3 szabad elektromos csatlakozó a versenyző által hozott egyéb gépekhez.
  • Egy munkaasztal
  Egyéb területek, helyiségek
  A szervezők külön területet tartanak fent a versenyzők felkészülésére, ahol a kiegészítő tárgyi feltételek
  biztosítottak. (mosogató, hűtgép, stb.)

 • H i r d e t é s

  A KÉK Fesztivál hivatalos Barista versenyszabályzata hír borítóképe
  KávéBár Bazár 2020-ban is

  2020. február 8-án és 9-én immár második alkalommal tölti meg kávéillattal és bárhangulattal a Millenárist a 11 ves KávéBár Bazár. Az elővételes jegyértékesítés november végétől indul és december 20-ig kedvezménnyel lehet megvenniük a korán ébredőknek.

  2019.11.20.
  A KÉK Fesztivál hivatalos Barista versenyszabályzata hír borítóképe
  Bírságolhat az adóhatóság a borravaló miatt

  Egy kávézót bírságolt a NAV, mert a borravalók miatt többlet volt a pénztárgépben. Most elvi döntést hozott a Kúria, miszerint a borravalót elkülönítve kell kezelni, ha az bekerül a pénztárgépbe. Mutatjuk a részleteket ...

  2019.11.19.

  Kávéházak hírek

  A KÉK Fesztivál hivatalos Barista versenyszabályzata hír borítóképe
  KávéBár Bazár 2020-ban is

  2020. február 8-án és 9-én immár második alkalommal tölti meg kávéillattal és bárhangulattal a Millenárist a 11 ves KávéBár Bazár. Az elővételes jegyértékesítés november végétől indul és december 20-ig kedvezménnyel lehet megvenniük a korán ébredőknek.

  2019.11.20.
  A KÉK Fesztivál hivatalos Barista versenyszabályzata hír borítóképe
  Bírságolhat az adóhatóság a borravaló miatt

  Egy kávézót bírságolt a NAV, mert a borravalók miatt többlet volt a pénztárgépben. Most elvi döntést hozott a Kúria, miszerint a borravalót elkülönítve kell kezelni, ha az bekerül a pénztárgépbe. Mutatjuk a részleteket ...

  2019.11.19.

  H i r d e t é s