Wojtyla 2005.04.04. | Zacc
Egy verssel emlékezünk II. János Pálra.Fodor András:

Radnóti Pannonhalmán

Itt volt a Passió utolsó-
előtti stációja.

Rideg-borús az ég. Megérkezett
a két békemenet a téglagyár
előtti füves arénába.
Jönnek az apátság felől is
reverendás papokkal,
a bencés gimnazisták.

Szemerkélő eső. Koszorúzás.
A félszeg ünnepélyességet
profán disznóól-szag nyomasztja
vissza a nyomorú földre, ahol
pőrén igazra vetkeződik újra a vers szava, a gyászos ének,
a tanácselnök megrendült beszéde.

A gyerekek is élik, értik
a végső megcsúfoltatást,
az elárult emberfiát,
az iszonyú mementót.

Értjük mindannyian
a téglakunyhóba leroskadt
szobor szimbólumát:

a meg nem váltható,
a teljes kiszolgáltatotságot,
az Abda gödréig vivő utat.

Csak egy, amit nem értünk:
ha mi nem cselekedtünk,
hogyan történhetett?A Pápa és Izráel:

A nagyböjti szertartáson a bűnvalló könyörgések sorában a negyedik helyen állt az Izraellel kapcsolatos bűnök megvallása. Ezen könyörgést az előimádkozó, Cassidy bíboros, a következőképp vezette be:

"Könyörögjünk, hogy megemlékezvén Izrael népének a történelem során elszenvedett fájdalmairól, a keresztények be tudják ismerni a közülük nem kevesek által a szövetség és áldás népe ellen elkövetett bűnöket, és így megtisztíthassák szívüket."

Ezt a könyörgést a Pápa így folytatta: "Atyáink Istene! Te kiválasztottad Ábrahámot és nemzetségét, hogy elvigye Nevedet a nemzetek közé. Mélységesen fájlaljuk mindazok magatartását, akik a történelem folyamán fájdalmat okoztak e gyermekeidnek, és bocsánatot kérve tőled elkötelezzük magunkat a hiteles testvériségre a szövetség népével, Krisztus, a mi Urunk által."

"Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket."
(Máté 6:14-15)


Az újhullámos kávé és a tökéletes croissant édes házassága június 28-tól a Nagymező utcában
Blog írások
Már több, mint egy hónapja nyitott a Bloom Coffee, mely nem feltétlen a könnyű
megtalálhatóságáról, méginkább a finom süteményeiről, ízléses interiőrjéről és kávéitalairól
ragadhatja meg a kávészeretők figyelmét.
Café Budapest
Habár sokáig csak vendégkávé volt itthon a Per Nordby, addig a By Beansben nyitása óta már állandó az őrlőben. A kávépörkölő tulajdonosa nem először járt Magyarországon, azonban most nem üres kézzel érkezett.
Koffein